Tamfågel.se

      Hem    Länkar  Omplacering   Skötselråd    Register

Frivilligt fågelregisterregister

På uppdrag av Riksförbundet Svensk Fågelhobby, SF, håller vi ett frivilligt fågelregister där du som fågelägare kan registrera din fågel. Du registrerar din/dina fåglars ring- eller chipnummer. Finns inte sådan identifiering kan du skicka in uppgifter om hur din fågel ser ut, fotografier på den eller andra kännetecken, så registrerar vi dem istället.

Har du en hund, registreras din hunds ID-märkning hos Statens Jordbruksverk, SJV, och skulle din hund bli stulen eller springa bort och hittas, kan du som ägare spåras via registret och du får tillbaka din hund.

Något liknade register som det som SJV för över hundar finns inte för fåglar. Riksförbundet Svensk Fågelhobby håller ett register över vilken uppfödare som köpt en viss ring (storlek och ringnummer) hos dem eller via de lokala fågelföreningarna, men inte vem som därefter köpt fågeln. Riksförbundet Svensk Fågelhobby håller inget register över chipnummer för fåglar.

Många fåglar som flyger bort är tamfåglar, de är vana vid människor, och efter ett tag på rymmen söker sig på något sätt tillbaka till människan. Många av framför allt de större fåglarna är ringmärkta och då går det att spåra vem som fött upp fågeln. Problem uppstår dock då många uppfödare tyvärr inte noterat vem som köpt fågeln eller om fågeln bytt ägare. Det är då i princip omöjligt att spåra ägaren, trots att ett ringnummer finns. Samma sak gäller om man köpt sin fågel via en zooaffär då väldigt få zooaffärer antecknar vem som köpt en fågel med ett visst ring- eller chipnummer. Det blir ännu svårare om fågeln är importerad och har en utländsk ring.

Registrets syfte
Syftet är att kunna spåra ägaren till fåglar som flugit bort eller stulits och sedan upphittats. De som ofta tar hand om upphittade fåglar, till exempel polis och veterinär vet att de kan vända sig till oss och fråga om den upphittade fågeln finns i det frivilliga registret.

Till skillnad från SJV:s register kostar det inte något att registrera din fågel/fåglar i det frivilliga fågelregistret.

Vilka uppgifter ska du lämna?
I det frivilliga registret kan du som fågelägare registrera din/dina fåglars ring- eller chipnummer. Finns inte sådan identifiering kan du skicka in uppgifter om hur din fågel ser ut, fotografier på den eller andra kännetecken, så registrerar vi det istället. Vill du uppge fågelns art eller andra uppgifter kommer även detta att skrivas in i registret, men det är frivilligt. Vi behöver också information om var vi kan nå dig om vi blir kontaktade av någon som har tagit hand om din bortflugna eller stulna fågel.

Det går bra att bara uppge till exempel mobiltelefonnummer eller e-postadress, du bestämmer vilka adressuppgifter som du vill lämna. Det är upp till dig att se till att kunna bli nådd om det behövs. All information i registret är konfidentiell och lämnas inte ut. Det är endast en person som sköter registret. En backup av registret finns hos en andra person om ansvarig person skulle förolyckas. All kontakt mellan upphittaren och fågelägaren sker via oss. Fågelägaren ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade och om fågeln byter ägare ersätts uppgifterna med information om den nya ägaren förutsatt att de skickas in.

Har du frågor eller vill anmäla din fågel/fåglar är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Vi hjälper även till att ta hand om upphittade och omhändertagna fåglar. Många gånger är det då mycket starka känslor inblandade. Vi har blivit förtalade, hotade, och efter att våra namn och bostadsorter offentliggjorts på Facebook har vi haft besök hemma då vi arbetat. Av den anledningen vågar vi inte skriva ut våra namn och våra telefonnummer är hemliga. Självklart känner till polisen och berörda myndigheter till vår verksamhet och identitet.

      Hem    Länkar  Omplacering   Skötselråd    Register