Tamfågel.se

      Hem    Länkar  Omplacering   Skötselråd    Register

Omplacering

På uppdrag av Riksförbundet Svensk Fågelhobby, SF, hjälper vi till att hitta nya hem till fåglar och då framför allt större papegojor. Anledningen är att det dessvärre är nästan omöjligt att hitta hem till mindre parakiter och papegojor (till exempel undulater, nymfkakaduor, dvärgpapegojor) då dessa tyvärr är så pass billiga i inköp att de flesta fågelägare helst köper en fågelunge. All verksamhet är ideell och inga pengar är inblandade, det vill säga de som vill ha hjälp att hitta ett nytt hem till sin fågel får inget betalt för sin fågel. Inte heller de som hjälper till med omplaceringen får någon ersättning för sitt arbete.

Då det många gånger är mycket känslofullt för en ägare att tvingas omplacera sin fågel, vilket vi har full förståelse för då vi själva är tamfågelägare, har vi mycket hårda krav på hur omplaceringen går till. Både gåvogivare och gåvotagare måste känna att omplaceringen går seriöst och korrekt till.

Med omplaceringen följer ett gåvobrev där villkor kan skrivas in. Oftast gäller det att en omplacerad fågel inte får säljas, skänkas eller omplaceras vidare utan att gåvogivaren informerats och godkänt detta. Detta för att förhindra att någon tar emot en fågel för att sedan sälja den och tjäna pengar.

De hem som vi söker till fåglar som omplaceras bör uppfylla de höga krav som vi ställer. Bland annat bör man ha erfarenhet av arten sedan tidigare och gärna redan ha en artfrände då de flesta papegojor mår bra av att ha sällskap, känna till vilken foderstat de kräver, hur stort utrymme de kräver och dess egenskaper. Det vill säga att man måste veta hur mycket arbete den arten man tar hand om kräver. Att äga och ta hand om en kakadua på korrekt sätt kräver mer av ägaren än att äga och ta hand om en kanariefågel.

Då fåglar som omplaceras kan må dåligt, både fysiskt och psykiskt, måste mottagarhemmet vara kunniga om hur en sådan fågel ska tas hand om på ett korrekt sätt. Mottagaren bör ha kännedom i elementär psykologi och medicin för fåglar. Mottagaren måste vara beredd på att lägga ner mycket arbete på fågeln för att de ska må fysiskt och psykiskt bra, vilket i vissa fall kan vara fråga om flera års arbete.

De hem vi söker och placerar ut fåglar hos får alltså inte tröttna på fågeln efter en månad då den kräver för mycket tid och inte uppfyller de krav som mottagarfamiljen tänkt sig. Många av de fåglar som omplaceras är så kallade vandringspokaler som bott i många hem under sin livstid. Många av dem har omplacerats på grund av ändrade familjeförhållanden, till exempel att nya pojkvännen inte gillar papegojor eller på grund av skilsmässa med följden av att ingen vill ta ansvar för fågeln. De hem som tar emot en sådan fågel ska bli fågelns sista hem. Vi vill gärna därför att mottagarfamiljen är stabil och att alla familjemedlemmar är positiva till att ta hand om fågeln. Mottagarfamiljen måste kunna acceptera fågeln för det den är och inte vilja omplacera fågeln igen då den till exempel inte blivit så ”kramig” som familjen hoppats. De som tar emot en fågel ska ha ett genuint fågelintresse och uppskatta fågeln för den individ den är och se det positiva hos fågeln. Mottagarhemmet måste även vara berett på att förra ägaren vill veta hur sin fågel mår. Många vill komma och besöka sin fågel för att se att den mår bra, vilket vi anser är en självklarhet att gåvogivaren ska få göra.

Hur vet vi att mottagarehemmet uppfyller de krav som ställs?
Hemmen som fåglarna omplaceras till har rekommenderats av någon av våra kontakter som alla är aktiva och medlemmar inom en förening ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby.

Hur gör jag om jag vill ta hand om en omplaceringsfågel?
Då vi omplacerar fåglar till medlemmar i någon fågelförening ansluten till SF bör du gå med i en fågelförening om du inte redan är det. Vi ser gärna att mottagarhemmet kan lämna referenser från erfarna fågelhållare. Mottagarhemmet får gärna beskriva varför de önskar ta hand om en omplaceringsfågel och vad de kan ge fågeln. Be din förening ta kontakt med oss så att vi vet att du är intresserad av att ta hand om en omplaceringsfågel.

Hur gör jag om jag vill omplacera min fågel?
Då vi lägger ner mycket tid och energi ser vi helst att gåvogivaren har tänkt igenom beslutet ordentligt. Det är slöseri med både gåvogivarens och vår tid i fall gåvogivaren ångrar sig. Självklart ställer vi gärna upp med att ge råd som med lite tur förhindrar en omplacering och den kan stanna kvar hos sin ägare.

När du bestämt dig för att omplacera din fågel ser vi helst att du skriver ett utförligt e-brev om fågeln till oss där du berättar så mycket som möjligt om fågeln, både bra och mindre bra saker. Har du ingen dator kan du skriva ett brev för hand och posta till oss (kontakta oss för postadress) så skannar vi ditt brev och skickar ut det till våra kontakter. Ju mer som berättas om fågeln desto bättre för då kan en blivande ägare bedöma om han eller hon är intresserad.

De frågor som vi gärna vill ha svar på är

 • Vad är skälet till omplacering?
 • Vilken art är det?
 • Hur gammal är fågeln?
 • Vilket kön har fågeln och om det är en hona som lagt ägg, när lades det senaste ägget?
 • Vem har fött upp fågeln?
 • Är fågeln tam och om den är det, är den det mot alla eller bara någon särskild?
 • Vad äter fågeln?
 • Har fågeln varit sjuk och i så fall när, hur och var sjukdomen behandlades och anses fågeln idag vara frisk?
 • Har fågeln någon missbildning (till exempel näbb) eller saknar den någon kroppsdel (till exempel en tå)?
 • Har fågeln några speciella egenskaper (både bra och dåliga)?
 • Är fågeln ring- eller chipmärkt?
 • Finns det något uppfödningsbevis?
 • Finns det CITES-intyg i fall fågeln är upptagen på CITES-lista I/EU:s bilaga A?
 • Är fågeln ensam eller har den sällskap av någon annan fågel och i så fall vilken art?
 • Är fågeln vingklippt? Om inte, kan den flyga bra?
 • Medföljer det någon bur?
 • Vi vill också gärna veta om du kan tänka sig att fågeln hamnar i en voljär där den får sällskap av artfränder.
 • Bifoga gärna ett foto på fågeln om det finns.
 • Glöm inte att ange kontaktuppgifter där intresserade kan nå dig. Det är bra att få veta var ungefär du bor, till exempel Skåne eller Dalarna.
 • Ange gärna ett telefonnummer där de intresserade kan nå dig. Tänk på att alla inte har tillgång till Internet och att många tycker att det är lättare att talas vid i telefon än att skicka ett e-brev.
Hur går ni tillväga för att hitta ett nytt hem till min fågel?
Vi har ett stort kontaktnät bland fågelägare inom Sverige som vi skickar gåvogivarens e-brev till. Dessa i sin tur funderar på om de känner någon som är intresserad av en ta hand om omplaceringsfågeln. Många gånger nämner de även att en fågel söker nytt hem på fågelföreningens månadsmöte. Det sker alltså ingen annonsering utan vetskapen om att en fågel söker nytt hem ”går från mun till mun” mellan fågelägare.

Om någon visar intresse tar de kontakt (direkt eller via oss) med gåvogivaren för vidare diskussion. Känner båda parter att de är intressant slutförs omplaceringen.

Jag kan inte ha kvar min fågel, kan ni hämta den omgående?
Vi har mycket små möjligheter att ta hand om omplaceringsfåglar som behöver ett nytt hem, men är det mycket akut, vid t ex dödsfall, hör av er så ska vi försöka hjälpa till. Verksamheten är ideell och vi har inte så som hundstall och katthem tillgång till speciella lokaler där vi kan hålla fåglar som behöver ett nytt hem. Vi har heller inga jourhem som kan ta emot fåglar, detta på grund av smittorisken och relationen mellan befintliga fåglar i hemmet och omplaceringsfågeln. Många gånger är det också bättre för fågeln att stanna i sitt ursprungliga hem än att flytta till ett mellanhem där den endast stannar för en kortare period. Vi har många goda råd som vi kan ge för att en omplaceringsfågel ska ha det så bra som möjligt i sitt hem under perioden vi försöker hitta ett nytt hem till den.

Hur lång tid tar det innan ni hittar ett nytt hem till min fågel?
Vi annonserar inte efter hem som kan ta emot fåglar, utan finner hem via kontakter inom fågelhobbyn. Orsaken till att vi inte annonserar är att undvika lycksökare som i värsta fall säljer fågeln vidare. Rent generellt har det det sista året blivit svårare att hitta hem till fåglar som söker att nytt hem. Om det är bra eller dåligt är svårt att svara på. Den positiva sidan är att folk i allmänhet har fått upp ögonen för hur svårt det är och hur mycket det krävs att ha en papegoja och därför inte skaffar någon. Det negativa är att det blir svårare att omplacera papegojor. Tidigare kunde det ta några månader upp till ett halvt år att hitta ett nytt hem till en fågel, idag kan det ta betydligt längre tid. Vi tycker att det är bättre att det tar lite tid att hitta ett hem, än att det går fort och då riskera att fågeln hamnar på ett olämpligt ställe.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Vi hjälper även till att ta hand om upphittade och omhändertagna fåglar. Många gånger är det då mycket starka känslor inblandade. Vi har blivit förtalade, hotade, och efter att våra namn och bostadsorter offentliggjorts på Facebook har vi haft besök hemma då vi arbetat. Av den anledningen vågar vi inte skriva ut våra namn och våra telefonnummer är hemliga. Självklart känner till polisen och berörda myndigheter till vår verksamhet och identitet.

      Hem    Länkar  Omplacering   Skötselråd    Register